Divize stavební 2019-01-21T10:42:23+00:00

Divize stavební

Divize stavební se v průběhu let přetvořila z podpůrného střediska pro Divizi vzduchotechniky a chlazení v samostatnou suverénní divizi se stabilní pozicí na českém stavebním trhu. Výrobní týmy jsou kompetentním a odborně způsobilým partnerem pro investora.

Divize stavební tvoří 50 % obratu firmy MORYS s.r.o.

REFERENCE

 • Stavební úpravy pavilonu 11M – Stará chirurgie v areálu Nemocnice Šumperk a.s. – bourací práce uvnitř objektu
 • Přestavba objektu Park office na zdravotnické zařízení – I.etapa
 • Bourací práce v areálu bývalého plicního sanatoria na ul. Reissova, Šumperk
 • Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou
 • FN Ostrava – Operační sál č. 17
 • Vybudování NIP a DIOP
 • Nemocnice Zábřeh – reko 2. NP, ul. Smetanova, č.p.13, I. etapa
 • Nemocnice Zábřeh – reko 2. NP, ul. Smetanova, č.p.13, I. etapa
 • Realizace energeticky úsporných opatření objektu „Hotel Sport“ – východní fasáda, Žerotínova 59,Šumperk
 • Modernizace Zimního stadionu Šumperk – etapa 2a
 • Fakultní nemocnice Ostrava – Přístavba objektu kliniky nukleární medicíny pro PET/CT
 • Rekonstrukce dětské JIP – Nemocnice Třinec
 • Nemocnice Šumperk – Přístavba pavilonu R – 2.etapa – stavební úpravy pro lékárnu, kardio a ultrazvuk
 • Rozšíření administrativních prostor 2016 AV ČR Brno
 • Nemocnice Šumperk – Přístavba pavilonu R k pavilonu C v areálu Nemocnice Šumperk a.s.
 • Fakultní nemocnice Ostrava – Stav. úpravy tělocvičny pro potřeby rehabilitace a dětské neurologie v objektu Dětské kliniky
 • Nemocnice Třinec – rekonstrukce mezioborové JIP
 • Nemocnice ve Frýdku – Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny
 • Rozšíření administrativních prostor Akademie věd ČR Brno
 • Nemocnice ve Frýdku – Místku – Vestavba laboratorního zařízení pro přípravnu radiofarmak
 • Fakultní nemocnice Ostrava – Edukační centrum Ostrava – rekonstrukce operačních sálů
 • Vítkovická nemocnice – Restrukturalizace oper. sálů – I. etapa, pavilon I
 • BorsodChem MCHZ – Stáčení autocisteren pro SA – stavební část
 • Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411, Ostrava – Poruba
 • Rekonstrukce administrativní budovy – 7. a 8. NP Gregorova 3, Asental Business, s.r.o., Ostrava
 • Modernizace operačních sálů Nemocnice Třinec
 • Stavební úpravy 3. a 2. NP budovy traumatologie a zateplení Traumat. pavilonu – Městská nemocnice Ostrava, p.o.
 • Rekonstrukce jídelny S-blok v areálu BorsodChem MCHZ s.r.o.
 • Zateplení dětského pavilonu Městské nemocnice Ostrava
 • Modernizace městské sportovní haly Havířov

KONTAKTUJTE NÁS

Divize stavební
Ing. Jaromír Planka
mob.: +420 604 978 219
e-mail: jaromir.planka@morys.cz

FOTOGALERIE